Top những trường đại học tốt nhất Hàn Quốc

Top những trường đại học tốt nhất Hàn Quốc

 

Tại Sao Hàn Quốc phát triển như ngày nay

Thủ tục xin visa du học Hàn Quốc tại Lãnh Sự Quán 2017

Vừa học, vừa làm thêm khi du học Hàn Quốc

Top những trường đại học tốt nhất Hàn Quốc

 

2014 2013 TÊN TRƯỜNG
1 1 POSTECH
2 2 KAIST
3 3 SungKyunKwan University
4 4 Korea University (Anam)
5 5 Seoul National University
6 5 Yonsei University (Seoul)
7 7 Hanyang University (Seoul)
8 8 ChungAng University (Seoul)
9 8 Sogang University
9 10 Kyung Hee University
11 13 Dongguk University (Seoul)
12 11 Ewha Womans University
13 16 Konkuk University (Seoul)
14 14 Inha University
14 19 University of Seoul
16 15 Ajou University
17 12 Hanyang University (ERICA)
18 18 Pusan National University
19 17 Hankuk University of Foreign Study
20 23 Seoul Tech
21 19 Kyungpook National University
22 29 Chonbuk National University
23 24 Kookmin University
24 22 Korea Tech
25 26 Chonnam National University
26 26 The Catholic University of Korea
27 x Chungnam National University
28 26 Sejong University
29 30 Yeungnam University
30 25 Soongsil University

Để  bạn được chuẩn bị tốt nhất cho dự định du học Hàn Quốc của mình, hãy gọi điện cho bộ phận tư vấn của chúng tôi để được giải quyết mọi khó khăn về hồ sơ thủ tục, lựa chọn trường học, giải đáp về chi phí, ngôn ngữ, visa, học bổng du học Hàn Quốc…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s